در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

بشین روی « کرسی » دو کلوم حرف باهات دارم

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

بشین روی « کرسی » دو کلوم حرف باهات دارم

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

یاد گارم را جا گذاشته ام، یاد گاری جز خدایم برایم نمانده است....

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

در مسـلـخ عشـق جز نـکو را نکشند

روبـه صفـتـان زشـت خـو را نکشند

گـر عـاشـق صـادقی زمردن مهراس

مـردار بود هـر آنـکـه او را نـکشنـد


چندصباحی میزبان نگاه و فکر با ارزشتان هستم.

سعی میکنم غلط پولوط هم که شده بنویسم تا یه روز یاد بگیرم خودکار در دست بگیرم، هر چه ایراداتم را بگیرید، بیشتر به من کمک کرده اید.

خدا کند در این دنیای مجازی حداقل مسلخ عشقش نصیبمان شود.

دگر حرفی نیست. الا...

یا انیس من لا انیس له، نگذار بی مونس بمانم. خودت مونسم شو...